Klasyfikacja zawodu

Zgodnie z definicją podaną na Wikipedii, sprzątacz/sprzątaczka jest osobą zajmującą się zawodowo sprzątaniem, czyli utrzymywaniem czystości i porządku w różnego rodzaju firmach, biurach, instytucjach, hotelach i domach prywatnych, pracownik sprzątaczka Katowice.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania zawód ten jest klasyfikowany kilkukrotnie w dziale 9. „Pracownicy przy pracach prostych”:

91. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach

913. Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki

9131. Pomoce domowe i sprzątaczki

913102. Sprzątacz domowy

9132. Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

913207. Sprzątaczka

913211. Sprzątacz pojazdów

913290. Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

Ponadto, wśród sprzątaczy wyróżnić można następujących pracowników:

osoba sprzątająca w szpitalach to salowa lub salowy (nr 913206),

osoba sprzątająca w pokojach hotelowych to pokojowa lub pokojowy (nr 913203),

osoba odpowiedzialna za czystość w toalecie to szaleciarka lub szaleciarz (nr 913208),

osoba zajmująca się oczyszczaniem na zewnątrz budynków to robotnik placowy (nr 916201) lub zamiatacz (nr 916201),

osoba oczyszczająca kanalizację to kanalarz (nr 931202).

Dodaj komentarz