Wiele nazw zawodów, takich jak np. architekt, psycholog, elektryk, mechanik, w powszechnym użyciu występuje najczęściej w formie męskiej.  Bardzo ciekawy jest jednak fakt, iż  kobiety konsekwentnie dążąc do tego, aby obok formy męskiej  używać ich żeńskich odpowiedników, nie zwracają uwagi na zawody, które określane są tylko i wyłącznie formą żeńską. Najbardziej popularnym zawodem, którego nazwa kojarzy się najczęściej z kobietami, jest zawód sprzątaczki.

Ogólnodostępne statystyki ukazują, iż w zawodzie pracownika sprzątającego pracuje 74% kobiet i zaledwie 26% mężczyzn, jest to zatem główny powód, który wpływa na postrzeganie tego zawodu jako typowo damskiego. Kolejnym aspektem, który utożsamia kobiety z zawodem pracownika sprzątającego, jest przeświadczenie o tym, że kobiety po prostu lepiej wykonują obowiązki związane z porządkami i zachowaniem czystości. Duży wpływ na postrzeganie tego zawodu jako stricte damskiego, mają również utarte stereotypy, których bardzo ciężko się wyzbyć.

Choć powodów, które nierozerwalnie wiążą zawód pracownika sprzątającego z kobietami, jest mnóstwo, to jednak warto wspomnieć, iż zainteresowanie branżą sprzątającą sukcesywnie rośnie również wśród mężczyzn. Płeć męska coraz częściej wybiera ten zawód ze względu na zainteresowanie stosowaniem nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych maszyn sprzątających, wykorzystywanych nawet do najprostszych czynności.

Dodaj komentarz