Zagrożenia w zawodzie sprzątacza

Pracownik sprzątaczka Warszawa, jako osoba wykonująca pracę fizyczną związaną z utrzymywaniem czystości i dbaniem o porządek panujący w pomieszczeniach, narażona jest na różne czynniki środowiska pracy mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Poniżej przedstawiono niektóre z zagrożeń, przyczyny ich występowania oraz możliwe skutki dla zdrowia.

POŻAR

Przyczyny: Niesprawne urządzenia elektryczne, zaprószenie ognia, np. palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych lub składowanie śmieci w miejscach przypadkowych.

Skutki: Ciężkie poparzenia ciała, zatrucia, w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Przyczyny: Niesprawne urządzenia i instalacje elektryczne, przedłużacze.

Skutki: Porażenie, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

POŚLIZGNIĘCIE, UPADEK NA TYM SAMYM POZIOMIE

Przyczyny: Śliskie (mokre lub zabrudzone smarami), nierówne powierzchnie.

Skutki: Ogólne urazy ciała – szczególnie kończyn (złamania) i głowy (stłuczenia, otarcia).

UPADEK NA NIŻSZY POZIOM

Przyczyny: Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia – praca z przenośnej drabinki, podestu (czyszczenie wysokich mebli, regałów, mycie okien). Zagrożenie pochodzi również ze strony niewłaściwie wykorzystywanego sprzętu do pracy na wysokości do 1 m lub użytkowania sprzętu nieprzystosowanego do prac tego typu (stosowanie przypadkowego wyposażenia pomieszczeń – np. krzeseł). Ponadto, wypadnięcie podczas mycia okien. Brak zachowania ostrożności, nieuwaga, zawroty głowy.

Skutki: Złamania kończyn. Często również urazy kręgosłupa, miednicy i głowy mogące skutkować kalectwem. Ogólne potłuczenia ciała.

PRZECIĄŻENIA UKŁADU RUCHU

Przyczyny: Przesuwanie i przestawianie wyposażenia, wiader z wodą i worków ze śmieciami.

Skutki: Długotrwałe dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Możliwe są też urazy wewnętrzne.

ZDERZENIE Z RUCHOMYMI PRZEDMIOTAMI

Przyczyny: Drzwi, otwarte okna i skrzydła bramy.

Skutki: Urazy ciała – szczególnie niebezpieczne stłuczenia głowy.

KONTAKT Z SZORSTKIMI, OSTRYMI KRAWĘDZIAMI I PRZEDMIOTAMI

Przyczyny: Uszkodzone powierzchnie czyszczonych przedmiotów, (ramy okienne, szyby), szkło lub ostre przedmioty w śmieciach.

Skutki: Urazy dłoni.

KONTAKT ZE ŚRODKAMI DRAŻNIĄCYMI

Przyczyny: Wykorzystywane środki myjące, czyszczące, dezynfekujące.

Skutki: Alergie, podrażnienia skóry.

Dodaj komentarz